Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

R4D (Resilience For Dairy)to jeden z najnowszych projektów europejskich, który ma przyczynić się do rozwoju społecznego, ekonomicznego i środowiskowego branży mleczarskiej.


Projekt został sfinansowany ze środków unijnego programu Horyzont 2020 i uruchomiony w styczniu 2021 roku. W ciągu najbliższych trzech lat 18 organizacji z 15 krajów europejskich będzie współpracować pod przewodnictwem francuskiego Institut de l'Élevage IDELE.


Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy rolnikami, naukowcami i istotnymi podmiotami sektora mleczarskiego, w celu stworzenia lepszych rozwiązań, poprzez wzajemne inspirowanie się zainteresowanych stron. Działania R4D zmierzają do poprawy zrównoważonego rozwoju gospodarstw mlecznych głównie poprzez:


  1. odporność gospodarczą i społeczną,

  2. efektywność techniczną,

  3. systemy produkcji przyjazne dla środowiska, dobrostanu zwierząt i społeczeństwa.


Uczestnicy projektu wspólnie pracują nad poprawą strategii biznesowych i operacyjnych dla gospodarstw mlecznych, a także nad stymulowaniem pozytywnych interakcji pomiędzy społecznościami rolniczymi a społeczeństwem. Poszukują najbardziej efektywnych i innowacyjnych technik, aby sprostać wyzwaniom związanym z poprawą dobrostanu zwierząt, zwiększeniem bioróżnorodności, redukcją emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniem śladu środowiskowego mleczarstwa.


Aby zwiększyć odporność i bezpieczeństwo gospodarstw mlecznych, R4D będzie realizowany wieloetapowo. Od znalezienia rozwiązań dostosowanych dla potrzeb konkretnych gospodarstw, po sesje szkoleniowe i webinaria e-learningowe. Uczestnicy projektu z Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Luksemburga, Holandii, Irlandii Północnej, Polski, Słowenii i Hiszpanii będą współpracować w celu wypróbowania różnych modeli i opracowania szeregu rozwiązań.


W pierwszym etapie projektu zostanie stworzona sieć gospodarstw pilotażowych i organizacji mleczarskich w Europie, które będą połączone z krajowym systemem system wiedzy i innowacji w rolnictwie. To wielopodmiotowe podejście pozwoli na wyrażenie najpilniejszych potrzeb producentów mleka. Spowoduje to również lepsze zrozumienie i większą wymianę wiedzy a w konsekwencji odkrycie i rozpowszechnienie najbardziej odpowiednich i skutecznych innowacyjnych praktyk, które przyczynią się do rozwoju sektora mleczarskiego.


Wartość projektu - 60 187,50 EURO
Źródło finansowania - Horyzont 2020
Okres realizacji - 01.01.2021-31.12.2023
Kierownik projektu - dr Ewa Kołoszycz
Zespół - dr Artur Wilczyński, dr inż. Robert Rusielik